بهبودى یافتن ایران تصویر روسیه افزایش

بهبودى یافتن: ایران تصویر روسیه افزایش بازتاب فوتبال جام جهانی مهدی طارمی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در طول این همه سال که مسئولیت داشتید،چرا به فکر شفافیت نبودید؟ / تصویر العمل کرباسچی به ترساندن توکلی

غلامحسین کرباسچی در روزنامه اعتماد در باره ترساندن احمدتوکلی به برگزاری تجمع علیه دولت نوشت:

در طول این همه سال که مسئولیت داشتید،چرا به فکر شفافیت نبودید؟ / تصویر العمل کرباسچی به ترساندن توکلی

تصویر العمل کرباسچی به ترساندن توکلی:در طول این همه سال که مسئولیت داشتید،چرا به فکر شفافیت نبودید؟

عبارات مهم : ايران

غلامحسین کرباسچی در روزنامه اعتماد در باره ترساندن احمدتوکلی به برگزاری تجمع علیه دولت نوشت:

در طول این همه سال که مسئولیت داشتید،چرا به فکر شفافیت نبودید؟ / تصویر العمل کرباسچی به ترساندن توکلی

در خبرها آمده بود كه بعضي از نمايندگان سابق كه سال ها در صندلي هاي سبز و قرمز نشسته اند و بر پست هاي متفاوت از جمله وزارت تكيه زده اند، دولت را تهديد كرده اند. در حاشيه همه تهديد ها عليه دولت مظلوم جمهوري اسلامي ايران كه وارث بدترين شرايط اقتصادي تاريخ ايران هست، اين تهديد از همه قابل توجه تر است.

اينكه نه تنها ليست حقوق و مزاياي دولتي ها و مديران اجرايي كه ليست درآمد همه مسوولان در همه سمت هاي اجرايي، قضايي، تقنيني، حاكميتي، نظامي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي براي عموم مردم منتشر شود و حتي فراتر از آن به شركت هاي عمومي، خصوصي و خصولتي نيز پرداخته شود و شفافيت همه جا را منزل اي شيشه اي مي كند كه حتي كوچك ترين شبهه اي از فساد، رانت، رشوه و حق الزحمه غير مشروع وجود نداشته باشد بسيار مطلوب است و هيچ جاي ترديدي نيست كه اگر عملي شود و همه نهاد هاي حاكميتي از جمله دولت بپذيرند و عمل كنند بسياري از شبهه ها مرتفع و بسياري از خلاف ها ريشه كن مي شود ولی سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه آیا اينقدر دير به فكر چنين شفافيتي افتاده اند و حالا به فرض كه دلسوزانه است و هرجا جلوي ضرر را بگيري منفعت است…

غلامحسین کرباسچی در روزنامه اعتماد در باره ترساندن احمدتوکلی به برگزاری تجمع علیه دولت نوشت:

مي توان راحت از كنار خيالي كه به ذهن مي رسد گذشت كه در دولتي با اين مقدار مساله كه بسياري از اين پرسشها ميراث كساني از جنس خود شما و سال ها مورد تاييد شما بوده اند و حالا در داخل و خارج، چپ و راست هركدام نوعي شاخ و شانه مي كشند، شما او را تهديد به تظاهرات خياباني مي كنيد؟

اين دولت كه عادت به تهديد هايي اينچنيني و تهديد به تظاهراتي كه چه بسا عامل آن ديگران هستند، دارد ولی شما خود چه هدفي را دنبال مي كنيد؟ پاسخ اين پرسش را هم در توييت هاي خود بنويسيد كه در تمام اين چهل سال كه الحمد الله هم مسوول بوده ايد، آيا تا به حال چنين تهديدي كرده بوديد؟ چنين اصراري بر شفافيت داشته ايد؟ براي همه دولت ها و به ويژه دولت فخيمه نهم و دهم چنين ضرورتي احساس كرديد؟ و غير از حقوق، براي باقي مواردي كه ممكن است شبهه خلافي در ذهن ها شكل گرفته باشد مانند زمين هاي واگذار شده، بورسيه هاي اعطايي، امتيازات داده شده است و… مي شود چنين تهديدي كرد؟

واژه های کلیدی: ايران | تصویر | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs