بهبودى یافتن ایران تصویر روسیه افزایش

بهبودى یافتن: ایران تصویر روسیه افزایش بازتاب فوتبال جام جهانی مهدی طارمی

گت بلاگز اخبار حوادث مادرم جهت اینکه از رابطه اش با مردان غریبه حرف نزنم،دستم را سوزاند / حرفهای دختر8ساله در دادگاه

زن جوانی که به اتهام رابطه شیطانی با مردان غریبه بازداشت شده است هست، صبح دیروز درحالی پای میزمحاکمه غیرعلنی ایستاد که دختر هشت ساله‌اش راز روابط شیطانی او را ف

حرفهای دختر8ساله در دادگاه:مادرم جهت اینکه از رابطه اش با مردان غریبه حرف نزنم،دستم را سوزاند

عبارات مهم : مردان

زن جوانی که به اتهام رابطه شیطانی با مردان غریبه بازداشت شده است هست، صبح دیروز درحالی پای میزمحاکمه غیرعلنی ایستاد که دختر هشت ساله اش راز روابط شیطانی او را فاش کرد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: دخترک به قضات گفت: «مادرم با ترساندن از من می خواست راجع به چیزهای زشتی که دیده ام به پدرم حرفی نزنم. جهت همین هم روی دستم داغ گذاشته بود.!!!

این پرونده از بهمن پارسال و با طرح شکایت مرد جوانی که ادعا داشت همسرش با مردان غریبه رابطه پنهانی دارد در دستور کار دادگاه و پلیس قرار گرفت. از آنجا که متهم در اظهاراتش منکر اتهامش شده است بود، قاضی اصغرزاده-رئیس شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران – دستور تحقیقات تخصصی دراین باره را صادر کرد.

مادرم جهت اینکه از رابطه اش با مردان غریبه حرف نزنم،دستم را سوزاند / حرفهای دختر8ساله در دادگاه

سرانجام درجلسه دیروز، دختر 8ساله متهم که به دادگاه فراخوانده شده است بود به قضات گفت: «چند هنگامی که بود که با رفتن پدرم ازخانه، شاهد حضور مردان غریبه از میوه فروش محله گرفته تا افراد غریبه دیگر بودم. هنگامی که آنها به منزل می آمدند مادرم مرا در اتاق دیگری زندانی می کرد. حتی مادرم از وحشت اینکه من به پدرم حرفی نزنم دستم را با قاشق داغ کرد و گفت اگرحرفی بزنم مرا می کشد.»

پس از بیانات دخترک، دو مرد دیگر که قبلاً به وسیله وی شناسایی و دستگیر شده است بودند پای میز محاکمه ایستادند که به طور غیر علنی محاکمه شدند. بعد از آخر جلسه غیرعلنی، قضات وارد شور شدند تا راجع به آینده سه متهم تصمیم بگیرند.

زن جوانی که به اتهام رابطه شیطانی با مردان غریبه بازداشت شده است هست، صبح دیروز درحالی پای میزمحاکمه غیرعلنی ایستاد که دختر هشت ساله‌اش راز روابط شیطانی او را ف

واژه های کلیدی: مردان | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs